דבר ראש המחלקה

דבר ראש החוג למדעי המחשב
 
סטודנטים יקרים,

כמי שעמד בראש המחלקה למדעי המחשב באוניברסיטת בר-אילן והיה בין מייסדיה, אני שמח להציג לפניכם תוכנית לימודים במדעי המחשב כמקצוע מורחב לקראת תואר ראשון (B.Sc) של המכללה האקדמית אשקלון.
תוכנית הלימודים, שגובשה על ידי צוות מומחים בראשותי, משלבת לימודים תיאורטיים מתחום מדעי המחשב ולימודים מעשיים באמצעות קורסים בעלי אוריינטציה אפליקטיבית (יישומית). שילוב זה מכשיר אתכם הן בעבודה בחברות ההיי-טק הרבות בארץ והן באפשרות ללמוד תארים מתקדמים בכל אחת מהאוניברסיטאות בארץ.

היקף השעות ומבנה התוכנית גובשו סופית, לאחר שהופקו לקחים ומסקנות מתוכניות דומות בארץ. המבנה שאנו מציעים עונה על היעדים שקבענו, והוא תואם לדרישות של מוסדות אקדמיים ותיקים וחדשים ושל חברות טכנולוגיות בתחום מדעי המחשב.

נוסף להשלמת ההשכלה במדעי המחשב ובמקצועות שאותם רכשו הסטודנטים בשנים א' ו-ב, התוכנית מציעה לכל סטודנט בשנה ג' מבחר קורסים לבחירה אישית. הקורסים מוצעים מתחומים ספציפיים, שאליהם ייחשף הסטודנט בעבודתו בתחום מקצועי זה.

תוכן הקורסים מתעדכן מדי שנה בהתאם להתפתחות במקצוע על מנת לחשוף את הסטודנט לטכנולוגיה עדכנית. בואו והצטרפו למאות הבוגרים שהשתלבו עד כה בעמדות מפתח בחברות טכנולוגיות בולטות בארץ.

 
 
                                                                         בברכת הצלחה,
                                                                            פרופ' אורי שילד
                                                                                            ראש החוג למדעי המחשב