צוות מנהלי

ראש המחלקה

פרופ' אורי שילד
משרד: 6/211
טלפון: 6789192 (8 972 +)
 

יועצות

גב' מיכל חסון
משרד: 6/212
טלפון: 6789280 (8 972 +)
 
 

איש קשר עם התעשיה

ד"ר גיא לשם
טלפון: 2813942 (52 972 +)