קשרי תעשייה

במסגרת הלימודים במכללה, ישנן הזדמנויות לסטודנטים לפתח קשרים ולהשתלב בתעשייה.