מלגות למצטיינים

הנהלת המכללה תעניק מדי שנה מלגות שכ"ל למועמדים מצטיינים עפ"י קריטריוני הצטיינות שיפורסמו באתר המכללה.