תוכנית חד חוגית

מטרת תוכנית הלימודים
א. מבנה תכנית הלימודים נועד להכשיר בוגרים בתחום התכנה והפיתוח ברמה נאותה שישתלבו בתעשיות עתירי ידע בארץ.
ב. הכשרת הבוגרים מתמקדת בקורסים בעלי אוריינטציה אפליקטיבית לצד בסיס תיאורטי רחב.
ג. מבנה התכנית בשלוש השנים מאפשר לבוגריה להמשיך בלימודים מתקדמים בכל אחת מן האוניברסיטאות בארץ.
ד. מבנה התכנית מאפשר בחירה של קורסים מתחום האינטרנט והתקשורת, על מנת לאפשר לסטודנטים להתעדכן בתחומים מתפתחים אלה ולשמור על קשר הדוק עם הפיתוח המתעדכן בתחום בכלל.

החלוקה לשנים
א. הקורסים בשנה א' מהווים מבואות המשמשים לסטודנטים בסיס תיאורטי ומעשי במדעי המחשב לקראת הרחבת ידיעות אלה בשנים ב' - ג'.
ב. בשנה השניה ללימודים הסטודנטים לומדים קורסי ליבה מתחום מדעי המחשב ומקצועות משיקים המרחיבים את בסיסו התיאורטי והמעשי של כל סטודנט.
ג. מעבר להכשרה הבסיסית בוחר כל תלמיד בשנים ב' - ג' אשכול קורסים באחד משני הנושאים: הנדסת תכנה או תקשורת מחשבים. שני נושאים אלה מהווים כל אחד דלת כניסה ליישומי הי-טק המודרניים ביותר. הביקוש לכח עבודה בתעשיה מתמקד במידה רבה בשני השטחים אלה.
ד. בתום שלוש שנות לימוד התלמיד יזכה בתואר B.Sc. וגם יקבל תעודה המעידה על בחירת אשכול הקורסים: הנדסת תכנה או אבטחת מידע (סייבר).
ה. תוכן הקורסים יתעדכן מידי שנה בהתאם להתפתחות במקצוע על מנת לחשוף את הסטודנט לטכנולוגיה עדכנית.
ו. מבנה התוכנית בשלוש השנים מאפשר לבוגריה להמשיך בלימודים מתקדמים בכל אחת מן האוניברסיטאות בארץ.

הקורסים:
שנה א', סמסטר א'
אלגברה לינארית 1 (3 ש"ס הרצאה +2 ש"ס תירגול)
מתימטיקה בדידה 1 (2 ש"ס הרצאה + 2 ש"ס תירגול)
חדו"א 1 (4 ש"ס הרצאה + 2 ש"ס תירגול)
מבוא למדעי המחשב 1 (2 ש"ס הרצאה + 1 ש"ס תירגול + ש"ס מעבדה)
לוגיקה כללית 1 (2 ש"ס הרצאה)

שנה א', סמסטר ב'
אלגברה לינארית 2 (3 ש"ס הרצאה +2 ש"ס תירגול)
מתימטיקה בדידה 2 (2 ש"ס הרצאה + 2 ש"ס תירגול)
חדו"א 2 (4 ש"ס הרצאה + 2 ש"ס תירגול)
מבוא למדעי המחשב 2 (2 ש"ס הרצאה + 1 ש"ס תירגול + ש"ס מעבדה)
מבני נתונים (3 ש"ס הרצאה + 2 ש"ס תירגול)
לוגיקה כללית 2 (2 ש"ס הרצאה)

שנה ב', סמסטר א'
הסתברות (2 ש"ס הרצאה +1 ש"ס תירגול)
תיכנות מונחה עצמים 1 (3 ש"ס הרצאה + 2 ש"ס תירגול)
מבנה מחשב (3 ש"ס הרצאה + 2 ש"ס תירגול)
אלגוריתמים 1 (3 ש"ס הרצאה + 2 ש"ס תירגול)
לוגיקה למדעי המחשב (2 ש"ס הרצאה+ 1 ש"ס תירגול)
אוטומטים ושפות פורמליות (2 ש"ס הרצאה +2 ש"ס תירגול)

שנה ב', סמסטר ב'
סטטיסטיקה (2 ש"ס הרצאה +1 ש"ס תירגול)
תיכנות מונחה עצמים 2 (3 ש"ס הרצאה + 2 ש"ס תירגול)
שיטות נומריות (2 ש"ס הרצאה + 2 ש"ס תירגול)
מערכות הפעלה (2 ש"ס הרצאה +1 ש"ס תירגול + 1 מעבדה)
בינה מלאכותית (2 ש"ס הרצאה+ 1 ש"ס תירגול)
תקשורת מחשבים  (2 ש"ס הרצאה +1 ש"ס תירגול + 1 מעבדה)

שנה ג', סמסטר א'
מסדי נתונים (2 ש"ס הרצאה +1 ש"ס תירגול)
הנדסת תוכנה 1 (2 ש"ס הרצאה + 1 ש"ס תירגול)
תכנות בסביבת האינטרנט (2 ש"ס הרצאה +1 ש"ס תירגול)
חישוביות וסיבוכיות (3 ש"ס הרצאה +2 ש"ס תירגול)
סדנא לפרוייקטים (6 ש"ס)
סדנא לאבטחת מידע (סייבר) 1 (2 ש"ס)

שנה ג', סמסטר ב'
עקרונות שפות תכנות (2 ש"ס הרצאה + 1 ש"ס תירגול)
גרפיקה ממוחשבת (2 ש"ס הרצאה +1 ש"ס תירגול)            
אלגוריתמים 2 (2 ש"ס הרצאה +2 ש"ס תירגול)
אבטחת מידע (סייבר) (2 ש"ס הרצאה +1 ש"ס תירגול)
הנדסת תוכנה 2 (2 ש"ס הרצאה +1 ש"ס תירגול)
סדנא לפרוייקטים (6 ש"ס)
סמינריון באבטחת מידע (סייבר) (2 ש"ס)
סמינריון בהנדסת תוכנה (2 ש"ס)