תשתיות פיזיות

מעבדות הסטודנטים מבוססות Linux מאפשרות לסטודנטים להכיר את כל סוגי התכנה הנדרשים במשך שנות הלימוד. כמו-כן מותקנים שרתי Windows ליישומים הדורשים סביבה זו.
מפעם לפעם מותקנות תכנות נוספות, חדישות בהתאם להתפתחויות הטכנולוגיות בתחום.
 
ספרית המכללה כוללת מדור למתמטיקה ומדור למדעי המחשב. אוסף הספרים מספק מענה לדרישות הסילבוסים של הקורסים ורשימות הביבליוגרפיות בהן. נוסף, מעושר האוסף בחומר עדכני, הן עפ"י דרישות המרצים והן, עפ"י המלצת מומחים מהתעשייה והטכנולוגיה.
הספרייה מנויה על מבחר גדול של מאגרי מידע וכתבי עת מקצועיים בתחום המחשבים ומדעי המחשב. כמו-כן יש בספריה מספר גדול של עמדות מחשב לחיפוש ועיון.