המכללה האקדמית אשקלון
המכללה האקדמית אשקלון: תואר ראשון

החוג ללימודי א"י


תוכנית הלימודים ואופייה

החוג ללימודי ארץ-ישראל הוא רב-תחומי המשלב שיטות ממדעי הרוח והחברה ובכללן גישות מתחומי הגאוגרפיה, ההיסטוריה, הארכיאולוגיה, הגיאולוגיה, האמנות, האדריכלות, התרבות החמרית, החברה והפוליטיקה של ארץ-ישראל והאקטואליה הקשורה בה. יילמדו בו כל התקופות מאז ימי קדם ועד לזמננו תוך התמקדות בארץ עצמה, בתולדותיה, בתושביה ובמאפייניה הנופיים והזהותיים בשילוב עם סיורים להכרת חבלי הארץ השונים והתפתחותם לאורך הדורות.
תכנית הלימודים מבוססת על גישת הגיאוגרפיה ההיסטורית, במסגרתה ירכשו הסטודנטים ידע עשיר על אטרקציות תיירותיות; דתות וציביליזציות; מיעוטים ועדות, אתרים לאומיים וארכיאולוגיים; מקומות קדושים; מפות טופוגרפיות, אקולוגיה וסביבה, ועוד.
הלימודים בחוג מתקיימים במתכונת דו-חוגית בשילוב חוג שני לבחירה: פוליטיקה וממשל; סוציולוגיה ואנתרופולוגיה; פסיכולוגיה; קרימינולוגיה ותיירות חוג הכולל ניהול ותכנון של אתרי תיירות, אירועים תיירותיים ואטרקציות תיירותיות.