המכללה האקדמית אשקלון
המכללה האקדמית אשקלון: תואר ראשון

הכשרה מעשית

מהי הכשרה מעשית?

הכשרה מעשית הינה תהליך, הכולל יישום החומר התיאורטי במסגרות שירותיים פורמאליים של משרד העבודה והרווחה כמו: שירותי רווחה עירוניים, בתי חולים, פנימיות לילדים ולנוער, שירותי תיקון (שירותי מבחן), שירותי שיקום ועוד. מסגרות אלו מאפשרות לסטודנטים להכיר את מהות העבודה הסוציאלית, חושפות אותם להתמודדות עם מצוקות אנושיות ומסייעות בהכרת יכולותיהם המקצועיות ובשיפורן.

במכללה האקדמית הסטודנטים מבצעים הכשרה מעשית, המלווה בהדרכה צמודה כבר בשנת הלימודים הראשונה. בדרך זו צוברים הסטודנטים ניסיון משמעותי לקראת יציאתם לשטח כעובדים סוציאליים מן השורה. הניסיון הנצבר נרכש במסגרת סביבת לימודים מוגנת, המאפשרת לסטודנטים לא רק ללמוד כלים אבחוניים וטיפוליים אלא גם לבטא את רגשותיהם במסגרת הקשר עם המדריכים ועם מורי המתודה.

מקומות ההכשרה המעשית והמדריכים

בחירת מקומות ההכשרה מושפעת מקרבתם למכללה, הממוקמת לצד פריפריה גיאוגרפית של הדרום. מקומות כגון יבנה, אשדוד, קריית גת, שדרות, חבל אשכול, באר טוביה, דימונה ונתיבות. המדריכים ומורי המתודות הינם עובדים סוציאליים מנוסים המצוידים בידע, בערכים מקצועיים ובעקרונות טיפול ומיומנויות שצברו במהלך ניסיונם והכשרתם כמטפלים וכמדריכים. קיימים פיקוח, ליווי והדרכה של מרכזי ההכשרה על רמת התפקוד המקצועי של המדריכים ועל סדרי העבודה במקומות ההכשרה השונים. קשר של פיקוח ובקרה מאפשר, מצד אחד, הפסקת עבודתם של המדריכים או הסטודנטים שלא עמדו בציפיות והחלפת מקומות הכשרה במידת הצורך, ומנגד, קשר של ליווי והדרכה מאפשר עבודה משותפת המסייעת בשיפור ובלמידה מתמידים של מדריכי הסטודנטים ומורי המתודות.

נוהלי ההכשרה המעשית

הלימודים במסגרת ההכשרה המעשית מרוכזים בימים קבועים בשבוע, בהתאם לשנת הלימודים של הסטודנטים. השיבוץ למקומות ההכשרה מתבצע עוד לפני תחילת שנת הלימודים, וההחלטה על מקום השיבוץ נעשית על פי הקריטריונים הבאים:
 
 
  • צרכיהם הלימודיים של הסטודנטים,לאור תוכנית הלימודים התיאורטית ולאור הכרת אישיותם ויכולתיהם.
  • בקשותיהם והעדפותיהם של הסטודנטים.
  • מקום מגוריהם של הסטודנטים.
  •  שנה אחת לפחות תיעשה בלשכה לשירותים חברתיים.
בסיום כל סמסטר יכינו המדריכים הערכות כתובות על הסטודנטים שבהדרכתם. הערכות אלו מהוות מרכיב בציון שמקבלים הסטודנטים במסגרת לימודי ההכשרה המעשית. במקביל, הסטודנטים ימלאו דפי משוב על אודות מדריכיהם.
 
תוכניות הכשרה מעשית ע"פ שנת לימוד
 
הכשרה מעשית בשנה א' בעבודה סוציאלית יעדים
 
1. הכרת דרך עבודתם של השירותים החברתיים והעובדים הסוציאליים.
 
2. צפייה בפעולות השירות, אופן הגשת השירות והכרת הצוות המיקצועי.
 
3. היכרות עם הקהילה שלה מוגשים השירותים החברתיים.
 
4. השתלבות בפרויקטים קהילתיים המתבצעים מטעם השירות בו מקבליםהסטודנטים את הכשרתם.
 
5. התנסות ביצירת קשר עם הפרט ועם המשפחה ולמידת התערבות.
 
6. פיתוח מודעות עצמית אישית ולעצם היותם מגישי עזרה לזולת.
 
לכל מדריך משובצים 4 סטודנטים להדרכה. המדריך נפגש עם הסטודנטים אחת לשבוע. ההכשרה מתבצעת יום אחד בשבוע (יום ג') .
 
הכשרה מעשית בשנה ב' בעבודה סוציאלית פרטנית
 
 יעדים:
 
1. יצירת קשר טיפולי מדורג עם 3-5 פונים / משפחות, הלקוחים מאוכלוסיות יעד שונות.
 
2. ביקורי בית.
 
3. פיתוח כישורי הסטודנטים ליישום החומר הנלמד בכיתה בעבודתם עם הפונים.
 
4. לימוד דרכי פעילותו של השירות.
 
5. פיתוח מיומנויות לעבודה עם הקהילה ועם הסביבה שבה מוגשים השירותים.
 
6. התנסות ביצירת קשרים מקצועיים עם אוכלוסיות במצוקה והתערבות בטכניקות של עבודה סוציאלית.
 
ההכשרה מתקיימת – בימים ג' ו-ה'. פיזור השעות נעשה על פי צורכי השירות ותוכנית העבודה של המדריך, ובמידת האפשר, תוך התחשבות בבקשותיהם של הסטודנטים. ניתנת הדרכה אישית במשך שעה וחצי בשבוע
 
 
הכשרה מעשית בשנה ג' בעבודה סוציאלית פרטנית וקבוצתית 
 
יעדים:

1. יצירת קשר טיפולי מדורג עם 5 – 7 פונים / משפחות הלקוחים מאוכלוסיות יעד שונות.
 
2. ביקורי בית.
 
3. התנסות בעבודה משותפת עם שירותים ועם עובדים סוציאליים.
 
4. תרגול מיומנויות מקצועיות בעבודה פרטנית עם פונים.
 
5. השתלבות בהנחיית קבוצות.
 
6. פיתוח ה"אני" המקצועי והעמקתו.
 
ההכשרה מתקיימת יומיים בשבוע מתוך ימים: ג', ד' ו-ה' וכוללות הדרכה אישית במשך שעה וחצי בשבוע. פיזור השעות נעשה על פי צורכי השירות, תוכנית העבודה של המדריכים, ובמידת האפשר, תוך התחשבות בבקשות הסטודנטים.

פירוט מטלות ההכשרה בעבודה סוציאלית קבוצתית לגבי סטודנטים שנה ג' ברמת הביצוע:  

 
1. הסטודנטים בסיוע המדריכים יעסקו בזיהוי המשתתפים הפוטנציאליים לעבודה בקבוצה.
 
2. הסטודנטים יהיו שותפים מלאים בתהליך הרכבת הקבוצה, שיכלול היכרות עם הפרטים, קביעת מטרות ראשוניות,
 
בניית תוכנית טיפולית ותכנון שיטת פעולה. 3. הסטודנטים יעבדו עם קבוצה אחת לאורך זמן. המפגש ראשון ייערך בחודש ינואר.
 
4. הסטודנטים יקבלו הדרכה אישית על העבודה הקבוצתית והפרטנית.
 
5. במהלך ההכשרה יציגו הסטודנטים את פעילותם בקבוצה בפורום מקצועי בשירות.
 
 
הכ שרה מעשית בעבודה סוציאלית פרטנית – הסבה א' – ראו שנה ב' לעיל. הכשרה מעשית בעבודה סוציאלית - הסבה ב' - פרטנית וקבוצתית –ראו שנה ג'.

עבודה סוציאלית – מסלול קהילתי
 
עבודה סוציאלית קהילתית מהווה עולם תוכן מרחיב ומשלים למתודות הפרטנית והקבוצתית. בעבודה סוציאלית קהילתית אנו מאמינים בסביבה המזינה את היחידים, מדרבנת אותם להעצים את הכוחות, המשאבים והדרכים שבהם יוכלו להשפיע על מהלך חייהם ולשנותם.
 
עבודה קהילתית מאתרת גורמי חשיבה ופעולה לבצע שינוי מערכתי, מתוך אמונה כי לאוסף פרטים יש כוח משמעותי להניע תהליכים חברתיים, תומכי רווחה ומעצבי חיים.
 
אנו רואים עובד קהילתי בדמות מנהיג של האוכלוסיות המוחלשות, המשדר ביטחון, יוזמה ויצירתיות "לברוא" איתם ועבורם שירותים מספקים ומועילים - כל זאת מתוך אמונה שיש ליחידים הכוח לעצב את חייהם.
 
עובד סוציאלי קהילתי חייב להאמין כי שינוי הוא אפשרי, וכי יש לאוכלוסיות שונות הזכות לקבל שירותים טובים יותר במדינת רווחה הוגנת ומתוקנת.
 
במכללת אשקלון, במסגרת בית הספר לעבודה סוציאלית, מתקיים מסלול ללימודי עבודה קהילתית. מטרת העבודה הקהילתית להכשיר עובדים סוציאליים להיות בעלי ידע ומיומנויות בתחום העבודה הקהילתית.
 
מיקומה הגיאוגרפי של המכללה באשקלון, עיר בדרומה של הארץ הנמצאת בפריפריה, לצד ערים נוספות, קיבוצים ומושבים, מוביל באופן טבעי לשימת דגש מיוחד בלימודי ההכשרה המעשית על בעיות השייכות לאזור ולתושביו, כגון אבטלה ותעסוקה ובעיות קהילתיות הקשורות למצב הביטחוני.
 
תחומי העבודה הקהילתית
 
המסלול עוסק בשלושה מוקדים עיקריים: באוכלוסיות חלשות בעלות צרכים משותפים (תושבי שכונות מצוקה, עולים חדשים, זקנים משפחות חד הוריות, נכים, מפגרים, מובטלים וכד'), במערכות השירותים ברמה המקומית וברמה הארצית, האמורות לספק מענים לאוכלוסיות אלו וביחסי הגומלין בין האוכלוסיות למערכות השירותים.
 
 
לימודי עבודה קהילתית בפקולטה לעבודה סוציאלית - מכללת אשקלון
 
בשנים האחרונות, במסגרת לימודי העבודה הסוציאלית, מתרחבת המגמה הקוראת לעבודה מערכתית אינטגרטיבית, הכוללת התייחסות למעגלי חייו השונים של האדם: פרט, משפחה וקהילה. מגמה זו רואה את הטיפול בפרט ובקהילה כמשולבים זה בזה, ומתן מענה בשתי רמות אלו - הוא שיהווה את המענה הנכון עבור הפרט והקבוצה. נוסף על כך, מתרחב העיסוק בנושא שמכונה "פרקטיקת מדיניות", פרקטיקה המכוונת לחולל שינוי חברתי ברמות שונות: פרט, ארגון, רשות מקומית ומדינה. לאור מגמה זו, נבנה במכללת אשקלון מסלול ייחודי של לימודי עבודה קהילתית המשלב בתוכו לימודי מתודות בתחום הפרטני-קבוצתי כחלק אינטגראלי מהמסלול הקהילתי.
 
תוכנית לימודים
 
במסגרת לימודי המסלול מקבלים הסטודנטים בשנים ב' ו-ג' קורס מתודה שנתי בעבודה קהילתית וקורסים במתודות פרטניות וקבוצתיות.
 
הכשרה מעשית
 
במסגרת ההכשרה המעשית יקבל כל סטודנט במסלול 2 מטופלים לטיפולו וכן פרויקט מרכזי להקמה או להובלה, כגון; הקמת מרכז תעסוקה לנוער מנותק, הנחיית קבוצה של נשים חד הוריות, גיבוש מתנדבים לפעולה למען השגת שינוי חברתי, פיתוח יזמות עסקית וכו'.
 
תנאי הקבלה למסלול עבודה סוציאלית-קהילתי
 
קבלה למסלול זה מותנית בריאיון אישי, תוך דגש על גיבוש נבחרת מובילה של עובדים סוציאליים לעתיד, מתוך אמונה, כי קליטתם בשירותי רווחה שונים תביא עמה רוח חדשה ויצירתיות לתחומי העבודה הסוציאלית, רוח שתתרום להעלאת יוקרתו של המקצוע.
 
מטלות במסלול הקהילתי - שנה ב'
 
1. פרויקט מרכזי - ליווי קבוצת פעילים. הסטודנט יתנסה בתהליך של אבחון קהילת צרכנים (גיאוגרפית או פונקציונלית), יקים או יקבל ועדת פעילים, שאותה ילווה במהלך השנה על מנת לקדם את צורכי הקהילה אותה הם מייצגים.
 
2. הנחיית קבוצה - הקבוצה נדרשת לפגישות בתדירות של אחת לשבוע, והיא תכלול כ-12 פגישות. (עדיפה קבוצת תמיכה, חברתית, טיפולית, ופחות מזה קבוצה משימתית).
 
3. עבודה פרטנית - הסטודנט יהיה חייב בעבודה עם שני מטופלים פרטניים - החל מסמסטר א'.
 
ערכים ונושאים מרכזיים - הכרת קהילה, מיפוי, שדה כוחות, תיאורית המערכות, שיתוף תושבים, שותפות, העצמה, אסטרטגיות לפעולה עם הקהילה.
 
מטלות במסלול הקהילתי - שנה ג'
 
1. הקמה או פיתוח של שירות בקהילה – שירות שיהווה מענה לצרכים שמופו ועלו מהשטח.
 
2. הנחיית קבוצה - הקבוצה נדרשת לפגישות בתדירות של אחת לשבוע ותכלול כ- 12 פגישות. (עדיפה קבוצת תמיכה, חברתית, טיפולית, ופחות מזה קבוצה משימתית).
 
3. עבודה פרטנית - הסטודנט יהיה חייב בעבודה עם שני מטופלים פרטניים - החל מסמסטר א'.
 
ערכים ונושאים מרכזיים - אסטרטגיות לשינוי, מגזר שלישי, התנדבות, אחריות חברתית של עסקים כלפי קהילה, פרקטיקת מדיניות, עבודה קהילתית ופוליטיקה, ביקורת.