המכללה האקדמית אשקלון
המכללה האקדמית אשקלון: תואר ראשון

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה הן הוותיקות מבין הדיסציפלינות של מדעי החברה והן עוסקות בשני תחומים משלימים זה את זה. האחת עוסקת בשאלות התשתית של החברה והשנייה בשאלות התשתית של התרבות. תחומי ידע אלו מעניקים כלים להבנת הסדירות של ההתנהגות האנושית והחברתית.
לאחר שנים רבות בהן צברה המכללה ניסיון רב בהפעלת תוכנית לימודים בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באחריותה האקדמית של אוניברסיטת בר-אילן, הסמיכה המועצה להשכלה גבוהה את המכללה ללמד תוכנית לימודים עצמאית בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ולהעניק תואר B.A בתחום.

אוכלוסיית היעד
התוכנית נועדה הן לצעירים המבקשים להשתלב בעתיד בגופים העוסקים בתחום, או מגלים עניין אקדמי בתחום הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה, והן למבקשים לרכוש כלים להבנת המציאות החברתית והתרבותית בארץ ובעולם. בוגרי התוכנית יוכלו להשתמש בכלים ובידע שרכשו לתחומים רבים: שרות ציבורי, שרות מוניציפאלי, הוראה, חינוך ומחקר, ארגוניים ציבוריים ועסקיים ובכל תחום בו דרושה השכלה גבוהה במדעי החברה, כמפורט להלן.

עיסוקים אפשריים לבוגרי החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
1.כל משרה במנהל הממשלתי, הציבורי והפרטי הדורשת השכלה אקדמית במדעי החברה, עשויה להתאים לבוגרי החוג. השכלה זו מאפשרת להגיע עד למשרות בכירות בכל גוף בשירות הממשלתי, הציבורי והפרטי.
2. באופן ספציפי אפשר להצביע ,למשל, על סוציולוגים ואנתרופולוגים המועסקים על ידי משרדי ממשלה, עיריות ומועצות מקומיות במרכזי קליטה, במתנ”סים, ובטיפול בנוער מנותק.
3. מי שחונן בסקרנות מחקרית יכול למצוא מקומו כחוקר במכוני מחקר חברתי שליד גופים ציבוריים ופרטיים, ביניהם מחקרי דעת קהל או יחידות מחקר של משרדי פרסום.בתפקידים אלה מעדיפים בעלי תואר שני, אבל יש גם אפשרויות לאחר תואר ראשון, תוך לימודים לקראת תואר שני.
4. צוותים של תכניות אב בעיריות, במועצות מקומיות ואזוריות, שעוסקים בתכנון אדריכלי מרחבי ובתכנון של חללי מגורים לפי צרכים של אוכלוסיות שונות, מעסיקים סוציולוגים ואנתרופולוגים עירוניים שהתמחו בתחום זה. תלמידי תואר ראשון יכולים ללמוד לתואר שני ושלישי בטכניון במסלול של תכנון ערים וסביבה.
5. הלימודים לקראת תואר ראשון מהווים בסיס ללימודי תואר שני ושלישי בסוציולוגיה ארגונית ותעשייתית. תעשיות וארגונים כלכליים וכן צה”ל מעסיקים מומחים בתחומים אלה.
6. התואר הראשון בחוג יכול לשמש בסיס להמשך לימודים בעיתונאות ותקשורת, לימודי פרשנות, לימודי חברה וסביבה, הניתנים במוסדות אקדמיים שונים בארץ במסגרת לימודים מתקדמים.

הסגל האקדמי

בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה מלמדים טובי המרצים בתחום, בראשות החוג עומדת פרופ' רחל שרעבי, שהיא מבכירי המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה במכללה האקדמית אשקלון ומומחית בתחום הגירה ומפגש בין תרבויות.

מסלול הלימודים בתוכנית
המכללה האקדמית אשקלון מציעה את לימודי הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה במתכונת דו-חוגית המאפשרת שילוב חוג נוסף.
הצירופים האפשריים: קרימינולוגיה, פוליטיקה וממשל, פסיכולוגיה, לימודי תיירות