המכללה האקדמית אשקלון
המכללה האקדמית אשקלון: תואר ראשון

דבר ראש החוג - חוג לסיעוד*

מועמדים יקרים!
המכללה האקדמית אשקלון פתחה בשנת הלימודים תשע"ה את החוג לסיעוד ומציעה תכנית לימודים לתואר B.S. N. בסיעוד, באישור המועצה להשכלה גבוהה.


תהליכים חברתיים,כלכליים וטכנולוגיים השפיעו על תהליכי השינוי בתפקיד האח/ות המוסמכ/ת ומחייבים עיצוב מחדש של תפקידי הסיעוד. תהליכי ההתמקצעות והצורך בהרחבת גבולות התפקיד, מעבר להגדרות המסורתיות של סיעוד, מלווים בדרישה להרחבת האוטונומיה המקצועית וקבלת יתר אחריות להחלטות מחד, וצורך ליתר שיתוף פעולה בין מקצועי בסביבה ארגונית דינאמית ומשתנה, מאידך.

פתיחת החוג לסיעוד במכללה נמצאת בהלימה למדיניות משרד הבריאות לקידום מקצוע הסיעוד כמקצוע אקדמי וכגורם מרכזי המשפיע על איכות הטיפול. בספרות המחקרית בסיעוד הצטברו עדויות רבות כי למקצוענות השפעה על איכות ויעילות הטיפול הסיעודי המוענק, כפי שמשתקף במדדים מגוונים.

מטרות תכנית הלימודים משקפות את הצרכים המשתנים במערכת הבריאות, את הערכים והמושגים המרכזיים של מקצוע הסיעוד וכיווני התפתחותו, את דרישות המערכת האקדמית ואת צרכי הלומדים.

אם אתם סקרנים, מחפשים אתגר ועניין, מוכנים לסייע לזקוקים לכם, מוכנים להתמודד עם טכנולוגיה מתקדמת וחידושים מתמידים, מחפשים אפשרויות קידום וגיוון מקצועי ומוכנים להשקיע ברכישת מקצוע אקדמי ייחודי, מקצוע הסיעוד הוא בשבילך. תחושת השליחות וההגשמה העצמית מצטרפים גם לאפשרויות תעסוקה מגוונות.

הצטרפו אלינו .

בברכה,
פרופ' טובה הנדל,
ראשת החוג לסיעוד

*קבלת התואר מותנית באישור המל"ג