המכללה האקדמית אשקלון
המכללה האקדמית אשקלון: B.A אשקלון

כיתת בית מדרש בבי"ס לעבודה סוציאלית

חדש בבית הספר לעבודה סוציאלית פתיחת כיתת בית מדרש בבית הספר לעבודה סוציאלית.
 
בשנת הלימודים תשע"ו תיפתח בבית הספר לעבודה סוציאלית כיתת בית מדרש, המיועדת למועמדים המעוניינים בתגבור לימודי יהדות בליווי דמות תורנית.
הלימודים במסגרת זו יהיו בפורום כיתתי של כ-20 סטודנטים שיאפשר למידה משמעותית והתייחסות ייחודית לסוגיות שונות באופן מעמיק. כחלק מהלימודים יתקיים קורס מעמיק העוסק בסוגיות ש"שבין תורה לבין טיפול בעבודה סוציאלית", וכן קורסים ומפגשים המתמקדים בסוגיות עדכניות הנוגעות בעבודה סוציאלית ויהדות.

על המועמדים לעמוד בתנאי הקבלה של בית הספר. הכיתה פתוחה לכל המעוניינים להשתלב בה.