המכללה האקדמית אשקלון
המכללה האקדמית אשקלון: תואר ראשון

החוג לכלכלה ובנקאות

בשנת תשס"ז אישרה המועצה להשכלה גבוהה למכללה להפעיל תכנית לימודים עצמאית בכלכלה ובנקאות.

 מטרת התכנית

לימודי כלכלה ובנקאות אינם מיועדים רק להכשרת עובדים בבנקאות ובמערכת הפיננסית אלא גם להקניית הידע הדרוש לכל מי שמשתלב בעולם העסקים, הן כעצמאי והן כשכיר, ונזקק למערכת הבנקאות  ולמערכת הפיננסית.
ההבנה כיצד פועלת מערכת התיווך הפיננסי (שוק הכספים ושוק ההון), מה הם תפקידיה ומה מגבלותיה, חשובה לכל אדם אשר מבקש לפתח קריירה בתחום התיווך הפיננסי: במוסדות בנקאיים, חברות השקעה ומוסדות פיננסיים אחרים, או במחלקות פיננסיות של פירמות. כמו-כן ידע זה מסייע לכל אדם מודרני, ובפרט לאיש העסקים, בניהול מושכל ויעיל של ענייניו הפיננסים.

 אוכלוסיית היעד

התכנית מיועדת לצעירים וצעירות לאחר שירות צבאי או לאומי המבקשים להשתלב בעולם העסקים ובעולם הפיננסי , הן כעצמאיים והן כשכירים, בתפקידים של כלכלנים, אנליסטים,  יעוץ פיננסי ומנהל. היא גם תסיע לעובדים בשירות הציבורי המבקשים לרכוש השכלה אקדמית בתחום עבודתם לקראת קידומם המקצועי.

 הסגל האקדמי

בתכנית מלמדים טובי המרצים בתחום הכלכלה, הבנקאות והפיננסים ולצידם אנשי עשייה מתחומים אלה, בהכוונה ובפיקוח של ראש החוג ד"ר מרים קראוס.