המכללה האקדמית אשקלון
המכללה האקדמית אשקלון: תואר ראשון

החוג לכלכלה וניהול

תוכנית ייחודית בישראל המשלבת לימודי כלכלה עם לימודי ניהול מתקדמים. התוכנית אושרה להפעלה במכללה האקדמית אשקלון בשנת 2005 על ידי המועצה להשכלה גבוהה. לאחר בדיקה מקיפה של איכותו של החומר הנלמד ושל הסגל האקדמי המלמד בתוכנית, קיבלה המכללה מהמל"ג בשנת 2010 את ההסמכה הסופית להעניק תואר בכלכלה וניהול, לאחר שעמדה בכל הדרישות האקדמיות הקפדניות הנדרשות. הסמכה זו הגיעה לאחר שנים רבות שבהן צברה המכללה האקדמית אשקלון ניסיון רב בהפעלת תוכנית לימודים בכלכלה ומנהל עסקים, בחסותה של אוניברסיטת בר אילן.

מטרת התכנית
פיתוחו המואץ של המשק הישראלי ושילובו במשק העולמי מביא לכך שיש ביקוש הולך וגדל לכוח ניהולי מקצועי ברמה גבוהה בכל שטחי הניהול, כולל ניהול מערכות הייצור, ניהול יעיל של כוח האדם, וניהול מערכת מימון יעילה. התוכנית של החוג לכלכה וניהול מבקשת לתת מענה לביקוש זה באמצעות מערכת לימודים עשירה בתחום הניהול, בשילוב עם ידע רב בתחום הכלכלי, המסייע גם להגיע להחלטות ניהוליות נכונות בתנאי כלכלה משתנים במהירות.

אוכלוסיית היעד
התוכנית מיועדת לצעירים וצעירות השואפים להשתלב בשוק העבודה בדרגים ניהוליים בינוניים וגבוהים כשהם מצוידים בידע מקצועי נכון ומעודכן שיאפשר להם למלא תפקידים ניהוליים ברמה מקצועית גבוהה. התוכנית גם נועדה לאפשר לעובדים בשירות הציבורי והעסקי לרכוש השכלה בתחום עבודתם לקראת קידומם המקצועי.
התוכנית מכוונת גם לתת לצעירים את האפשרות למצוא את מקומם במוסדות אקדמיים בישראל ובעולם כולו לשם קבלת תארים גבוהים
.

הסגל האקדמי
הסגל האקדמאי מורכב ממרצים מוערכים בעלי מוניטין עם ניסיון רב בהוראה ובמחקר. חלקם הם בעלי ניסיון רב במשק הפרטי והציבורי. המרצים משלבים ידע תיאורטי רב, עם ידע יישומי רחב, מה שמאפשר לסטודנטים לרכוש ידע בתיאוריה, במחקר ובפרקטיקה, תוך השענות על יחס אישי הניתן על ידי המרצים לציבור הסטודנטים. תוכנית הלימודים וסגל המרצים עם בפיקוחו ובהכוונתו של ראש החוג- פרופ' משה מנדלבאום

מבנה תוכנית הלימודים בחוג לכלכלה וניהול