המכללה האקדמית אשקלון
המכללה האקדמית אשקלון: תואר ראשון

הפקולטה לעבודה סוציאלית

תוכנית לימודים לתואר "בוגר"B.S.W. בעבודה סוציאליות

מבנה תוכנית הלימודים בשנה א':

סמסטר א'

ש"ס

סמסטר ב'

ש"ס 21

תהליכים אישיים וחברתיים

מבוא לפסיכולוגיה

2

מבוא לפסיכולוגיה

2

 

המשפחה כמערכת

1

חברה ישראלית

1

 

תיאוריות באישיות

1

 

 

 

מבוא לסוציולוגיה (האדם בסביבתו)

1

 

 

 

מלידה לבגרות

1

 

 

דרכי התערבות והכשרה מעשית

יסודות בעבודה סוציאלית

3

יסודות בעבודה סוציאלית

3

 

 

גישה קהילתית בעבודה סוציאלית

1

הכשרה מעשית

2

הכשרה מעשית

2

לימודי מחקר

מבוא לסטטיסטיקה א' -הרצאה + תרגיל

1.5

מבוא לסטטיסטיקה ב'-הרצאה+תרגיל

1.5

מדיניות ושירותים

מבוא לכלכלה (ללא מתמחים)

1

 

 

מבוא לרווחה חברתית

1

 

 

תרבות עברית והיסטוריה יהודית

ספרות תלמודית

2

ספרות תלמודית

2

             

 

· בתוכנית הלימודים ייתכנו שינויים לפי קביעת המכללה


מבנה תוכנית הלימודים בשנה ב':

סמסטר א'

ש"ס

סמסטר ב'

ש"ס

תהליכים אישיים וחברתיים

ילדים בסיכון

1

מבגרות לזיקנה

1

 

לימודי מחקר

 

שיטות מחקר א' -בסיסי

1

שיטות מחקר א' -מתקדם

1

 

 

 

שיטות מחקר איכותניות

1

 

מדיניות ושירותים

שירותים ואוכלוסייה

1

שירותים חברתיים

1

אתיקה,משפט וערכים בעבודה סוציאלית

המשפט וטיב ההתערבות במשפחה

1

 

 

ערכים ואתיקה בעבודה סוציאלית

1

 

 

קורס בחירה בעבודה סוציאלית

1

 

 

תרבות עברית והיסטוריה יהודית

תולדות עם ישראל בזמננו

2

תולדות עם ישראל בזמננו

2

דרכי התערבות והכשרה מעשית

שיטות התערבות עם הקבוצה

1

פסיכופתולוגיה

1

הכשרה מעשית

4

הכשרה מעשית

4

קורסי חובה לתלמידי מסלול הפרט והמשפחה

שיטות התערבות עם הפרט והמשפחה א'

3

שיטות התערבות עם הפרט והמשפחה א'

3

עבודה קהילתית לפרטניים

1

 

 

קורסי חובה לתלמידי מסלול התערבות בקהילה

עבודה קהילתית א'

3

עבודה קהילתית א'

3

שיטות התערבות עם הפרט והמשפחה לקהילתיים

2

שיטות התערבות עם הפרט והמשפחה לקהילתיים

2

               

 

· בתוכנית הלימודים ייתכנו שינויים לפי קביעת המכללה


מבנה תוכנית הלימודים בשנה ג':

סמסטר א'

ש"ס

סמסטר ב'

ש"ס

לימודי מחקר

שיטות מחקר ב'

2

שיטות מחקר ב'

2

 

דרכי התערבות והכשרה מעשית

הכשרה מעשית

6

הכשרה מעשית

6

 

עבודה סוציאלית עם קבוצות 2

2

עבודה סוציאלית עם קב' 2

2

 

דרכי התערבות עם הפרט והמשפחה ב'

2

דרכי התערבות עם הפרט והמשפחה ב'

2

 

עבודה קהילתית ב' –לתלמידי מסלול –התערבות בקהילה

3

עבודה קהילתית ב' –לתלמידי מסלול –התערבות בקהילה

3

 

מוקדים – בחירה - 2 מתוך 5 לתלמידי מסלול הפרט והמשפחה, 1 מתוך 5 לתלמידי מסלול התערבות בקהילה

מוקד עוני

2

מוקד עוני

2

 

מוקד אלימות במשפחה

2

מוקד אלימות במשפחה

2

 

מוקד הגירה

2

מוקד הגירה

2

 

מוקד התמכרויות

2

מוקד התמכרויות

2

 

מוקד שיקום

2

מוקד שיקום

2

 

קורסי בחירה א'- 1 ש"ש לתלמידי מסלול הפרט והמשפחה

 

שיטות טיפול מתקדמות

1

המשפט והמוגבל בחברה הישראלית, היבטים משפטיים

1

 

גישות ודרכי טיפול התנהגותי קוגנטיבי

1

 

 

 

הגירה והסתגלות

1

 

 

 

קורסי בחירה ב'- 2 ש"ש לתלמידי מסלול הפרט והמשפחה

 

הזקן בעולם המודרני

1

שיטות התערבות קוגניטיביות ב'

1

 

עבודה סוציאלית בפריפריה ובשולי החברה

1

 

 

 

מעמד האישה

1

 

 

 

נכויות ושיקום

1

 

 

 

קורסי בחירה ב'- 1 ש"ש לתלמידי מסלול התערבות בקהילה

 

נכויות ושיקום

1

מעמד האשה

1

 

גישות ודרכי טיפול התנהגותי קוגנטיבי

1

 

 

 

קורס כללי

 

מבוא לפילוסופיה של המדע

1

 

 

 

 

· בתוכנית הלימודים ייתכנו שינויים לפי קביעת המכללה