המכללה האקדמית אשקלון
המכללה האקדמית אשקלון: M.A  אשקלון