המכללה האקדמית אשקלון
המכללה האקדמית אשקלון: דיקאן הסטודנטים

דיקאן הסטודנטים

לשכת דיקאן הסטודנטים מהווה חולייה חשובה, המקשרת בין הסטודנטים לבין מחלקות המכללה –האקדמיות והמנהליות. מטרת הדיקאן לפעול לחיזוק הקשר של כל סטודנטית וסטודנט עם מוסדות המכללה ובמקביל לסייע לכם הסטודנטים בפניותיכם.

רווחתם חשובה לנו, אנו מעמידים לרשותכם מגוון שירותים בקמפוס

1. פניות בנושאים מנהליים ואקדמיים - נציבת פניות סטודנטים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. הטיפול בסטודנטים מהחברה הערבית.
 
לפרטים נוספים ניתן לפנות טלפונית
שם / תפקיד
טלפון
פקס
גב' חדווה רביבו - מזכירת דיקאן הסטודנטים

08-6789195

08-6789197
גב' מיכל בן ישי - נציבת פניות הסטודנטים
08-6789196
08-6789197
מר יואל ישורון - דיקאן הסטודנטים
08-6789194
08-6789197
ד"ר שירי מדינה - שירותי יעוץ הפסיכולוגי
08-6789197
גב' מיכל כהן - רכזת מעורבות חברתית

08-6789241

08-6789203
גב' בת-אל צ'רני - מעורבות חברתית

08-6789272

08-6789203
גב' נור אל סייד- החברה הערבית

08-6789209