המכללה האקדמית אשקלון
המכללה האקדמית אשקלון: דיקאן הסטודנטים

תוספת זמן בבחינות

תוספת זמן בבחינות באנגלית לבני 40+ :

סטודנטים בני 40+ זכאים לקבל תוספת זמן באנגלית, לשם כך עליהם להביא ללשכת הדיקאן צילום תעודת הזהות סמוך ככל האפשר לתחילת השנה.

 

תוספת זמן בבחינות לעולים חדשים – עד 5 שנים בארץ :

סטודנטים עולים אשר לא עברו 5 שנים מיום עלייתם, זכאים לתוספת זמן בבחינות. לשם כך עליהם להעביר ללשכת הדיקאן צילום תעודת זהות + צילום תעודת עולה.
 

תוספת זמן באנגלית ליוצאי אתיופיה :

סטודנטים אשר עלו מאתיופיה זכאים לתוספת זמן באנגלית. לשם כך עליהם להביא ללשכת הדיקאן צילום תעודת הזהות + המלצה מהמרצה לאנגלית לקבלת ההקלה.