המכללה האקדמית אשקלון
המכללה האקדמית אשקלון: דיקאן הסטודנטים

טבלת מלגות

המכללה מציעה סיוע כלכלי לסטודנטים, עפ"י קריטריונים סוציו-אקונומיים, באמצעות מתן מלגות מקרן הסיוע של המכללה. קרן המלגות הינה ביוזמה ובניהול המכללה וכל מטרתה סיוע כספי לסטודנטים ע"פ קריטריונים סוציו-אקונומיים. נוסף,לשכת הדיקן מכוונת ומייעצת לסטודנטים מול קרנות סיוע חיצוניות (משרד החינוך, קרן גרוס, מפעל הפיס, אימפקט ועוד).

טבלת מלגות לשנה"ל תשע"ז

טבלת מלגות לשנה"ל תשע"ו
טיפים להגשת מלגות

אתר המלגות הארצי לסטודנטים

באתר ניתן למצוא את לוח המלגות המעודכן ביותר והמקיף ביותר.  

טבלת מלגות מעורבות חברתית  תשע"ז