המכללה האקדמית אשקלון
המכללה האקדמית אשקלון: דיקאן הסטודנטים

זכויות סטודנטים במילואים

האקדמית אשקלון מכירה בתרומה הרבה של הסטודנטים המשרתים במילואים, מתוך כך אנו במשרד דיקן הסטודנטים עושים כל שניתן להקל על אלו שיוצאים במהלך שנת הלימודים לשירות מילואים, בנוסף, ניתן לפנות ישירות לרכזת מילואים
האחראית על מגוון השירותים והזכויות המגיעים לכם כגון:

• בחינות
• הגשת מטלות ועבודות
• שירותי צילום
• שיעורי תגבור
 

רכזת: בת-אל צ'רני
טלפון : 08-6789272
פקס:08-6789203
מייל:
batelch@ash-college.ac.il  
חדר: מעורבות חברתית ,בניין 4 ,קומה 1-
שעות הקבלה: ימים א'-ה'
09:30 - 12:30
13:30 - 14:00