המכללה האקדמית אשקלון
המכללה האקדמית אשקלון: דיקאן הסטודנטים

מלגת קרן הסיוע של המכללה

מלגת קרן המכללה מיועדת לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון ושני במכללה האקדמית אשקלון.
המכללה מציעה סיוע כלכלי לסטודנטים, עפ"י קריטריונים סוציו-אקונומיים.

הרישום למלגה לשנת הלימודים תשע"ז חל בין  התאריכים 1.11.2016 - 30.11.2016

להלן קישורים רלוונטיים

1. לסימולטור- חישוב הסיכוי שלכם לקבלת מלגה . לחצו כאן
2. לטופס מלגה רישמי ממוחשב.

3. הנחיות חשובות לחצו כאן


תנאי סף להגשת בקשה למלגה
מערכת לימודים בהיקף של מינימום 12 שעות שבועיות בסמסטר לפחות.
סטודנטים שלא מקבלים מימון לימודים (מקום עבודה, מוסד לביטוח לאומי, או כל גורם אחר)
סטודנטים שלא מקבלים מלגות גבוהות אחרות (כגון: "פיס", "אימפקט" וכדו')
סטודנטים שלא מקבלים מלגה מקרנות חיצוניים בשיתוף המכללה (כגון: "קציר", "פר"ח לשם" וכדו')