המכללה האקדמית אשקלון
המכללה האקדמית אשקלון: מרכז תמיכה ללקויות למידה

טיפים

לימודים
הכר לעומק את הסילבוס.
זהה את מטרות הקורס הגלויות ואת מטרות הקורס הסמויות אותן מציג המרצה.
למד להכיר את החובות ואת ההדגשים בכל קורס.
בנה קבוצת למידה.
מנה חברים מהם אתה משלים חומר, אם נדרש.
תכנן למידה הדרגתית ותהליכית.
הקפד להגיע לשיעורים.
הקפד להיות פעיל: לשאול שאלות, לכתוב הערות ותזכורת במהלך השיעור.
מצא דרכים מגוונות לסיכום ולימוד החומר ( למידה אקטיבית וארגון חכם משפרים את הזיכרון ואת ההבנה).
השתמש בצבעים מדגישים שונים.
תגיע לשעות קבלת מרצה, נצל את האפשרות להבין דברים לעומק.

בחינות
דאג שיהיו בידך את כל חומרי הקורס.
התאם את צורת הלמידה לסגנון הבחינה ( אמריקאי, פתוח, פתירת תרגילים).
בנה דף מושגים.
הגדר מטרות אופרטיביות ללמידה כל יום, קבע רצועות זמן לנושאים.
בין הנושאים דאג ליצור הפסקות.
השאר זמן לתרגול.
השאר זמן לסימולציות עם הגבלת זמן.
חפש אסטרטגיות מגוונות שהן מעבר לשינון חומר.
תכנן זמן למידה.
אל תלמד על חשבון שעות שנה.

נוהליים בבחינה
הקפד להגיע כחצי שעה לפני הבחינה.
הקפד להביא את הציוד הנדרש כולל: ת.ז., אישור התאמות ועוד.

לאחר הבחינה

בדוק את סריקת המבחן ולמד מהטעויות.
אל תחשוש או תתאכזב ממועדי ב'- ראה בהם הזדמנות לשפר ולחשוף ידע.
ראה במועד א' הזדמנות להכיר את תפיסותיו ומטרותיו של המרצה.

אסטרטגיות למידה