המכללה האקדמית אשקלון
המכללה האקדמית אשקלון: ספרייה

הנחיות לחיפוש

הקטלוג הממוחשב של ספריית המכללה מאפשר גישה לרשימת הפריטים (ספרים, תדפיסים, כתבי עת וחומר אור-קולי) המצויים בספריתנו,  אל כל פריט ופריט בתוכה. הקטלוג כולל רישום של פרטים מזהים על אודות הפריטים בספריה, בדרך כלל מספרי מיון, כותר, מחבר, תיאור פיזי, נושאים  והערות מיוחדות.         
 
 

 

מדריך לחיפוש בקטלוג הספרייה         

 

דפי הנחיה להארכת ספרים באינטרנט         

 

דפי הנחיה להזמנת ספרים באינטרנט