המכללה האקדמית אשקלון
המכללה האקדמית אשקלון: מכינה קדם אקדמית

מכינות לבגרות

 
הלימודים במסלול זה מיועדים לסטודנטים, אשר מעוניינים להשלים את ציוני הבגרות שלהם או לשפרם ולהרחיב 
את ההשכלה מתוך כוונה להשתלב בלימודים אקדמיים.
במכינה נלמדים כל מקצועות החובה לבגרות וכן מקצועות בחירה מגוונים ברמה של 5 יח"ל.