המכללה האקדמית אשקלון
המכללה האקדמית אשקלון: חדשות והודעות

מדד איכות ההוראה

הנהלת המכללה האקדמית אשקלון הציבה את איכות ההוראה ואת טיפוח המחקר בראש סדר עדיפויותיה.
על פי המועצה להשכלה גבוהה, המכללה האקדמית אשקלון עומד ביעד שנקבע לה במדד איכות ההוראה ואף מקדימה אותו בכל השנים שנבדקו.

מדד זה משתקף ביחס המספרי בין הסגל האקדמי הבכיר לבין מספר הסטודנטים , ככול שמספר הסטודנטים לחבר סגל בכיר קטן יותר כך ההוראה מתקיימת בקבוצות קטנות המאפשרות הקדשת תשומת לב אישית לכל סטודנט וסטודנטית.

יתרה מכך, המכללה האקדמית אשקלון הקדימה את יעדי המועצה להשכלה גבוהה לשנת 2016  ועומדת על 27.5 סטודנטים על כל חבר סגל בכיר במכללה.

להלן טבלה מסכמת (תש"ע-תשע"ה) -  מס' הסטודנטים במכללה  על כל חבר סגל בכיר

שנת לימוד אקדמית
מספר סטודנטים בפועל /לחבר סגל בכיר במכללה
 
מס' סטודנטים לחבר סגל בכיר שנקבע ע"י המועצה להשכלה גבוהה לשנת תשע"ו
תש"ע
37.5 סטודנטים
39   סטודנטים
תשע"א
37.0
39
תשע"ב
36.0
39
תשע"ג
33.5
39
תשע"ד
30.5
39
תשע"ה
27.5
39

לאור הטבלה לעיל הסטודנט באקדמית אשקלון נהנה מהיתרונות הבאים 

 מספר גדול של חברי סגל הוראה בכיר בחוגים השונים.

 קבוצות לימוד קטנות בכיתות הלימוד.

 יחס אישי לכל סטודנט