המכללה האקדמית אשקלון
המכללה האקדמית אשקלון: סטודנטים

שאלות נפוצות

מה התעריף של שכר לימוד לשנה ?
שכר לימוד לתוכנית מלאה הוא 10,137 ש"ח, צמוד למדד יולי 2016. לסטודנטים אשר השלימו בהצלחה ונרשמו לזכותם 9 שעות שנתיות
.

כיצד נקבע גובה שכר לימוד ?
שכר לימוד יחושב לפי מספר שעות הלימוד שרשם הסטודנט כפול מחיר לשעה.

שכר הלימוד השנתי לשנה זו הינו  10,137  ש"ח צמוד למדד יולי 2016.
שכר הלימוד יחושב לפי מספר שעות הלימוד שרשם הסטודנט באותה שנה כפול מחיר לשעה. מחיר שעת הלימוד ייקבע לפי תעריף שכר הלימוד במשך שלוש שנים מלאות (300% ) חלקי שעות הלימוד הנדרשות לתוכנית הלימודים אותה הוא לומד. סטודנט הלומד יותר משליש השעות הנדרשות להשגת התואר, ישלם שכ"ל מעבר ל-100% באותה שנה.

כיצד נקבע תעריף לשעת לימוד לכל סטודנט ?
מחיר שעת לימוד נקבע לפי תעריף שכר הלימוד במשך שלוש שנים מלאות (300%) חלקי שעות הלימוד הנדרשות לתוכנית הלימודים אותה הוא לומד.

קיבלתי שובר תשלום היכן אפשר לשלם ?
בכל הבנקים חוץ מבנק הדואר.

האם ניתן לשלם בכרטיס אשראי?
ניתן לשלם בתשלום אחד או בתשלומי קרדיט.

באיזה אמצעים ניתן לשלם ?
מקדמת שכר לימוד משולמת בשובר באחד מסניפי הבנקים, יתרת שכר הלימוד באמצעות הוראת קבע.

כיצד ניתן לשלם באמצעות הפיקדון / מענק לחיילים משוחררים?
ניתן להפיק שובר לתשלום בעמדת השוברים בסמוך למדור שכר-לימוד.

את השובר ניתן לשלם בבנק בו מתנהל הפיקדון לאחר הצגת אישור על קבלה ללימודים.

 

כיצד אוכל לקבל החזר שכר לימוד עבור השנה הראשונה לחיילים משוחררים?

סטודנט הזכאי למימון שכר הלימוד לשנה הראשונה בהתאם לחוק חיילים משוחררים יקבל החזר שכר הלימוד של שנה זו לפיקדון לחיילים משוחררים בשתי פעימות (בסוף כל סמסטר) לאחר ששילם את שכר הלימוד למכללה.

המימון הינו בגין שכר הלימוד האקדמי ועד לתקרה של שכר לימוד שנתי בלבד ואינו כולל אנגלית ושירותים נלווים.

כיצד ניתן לקבל אישור על גובה שכר הלימוד ?
אישור על גובה שכר לימוד ניתן להפיק לאחר תקופת השינויים במידע האישי שבאתר המכללה ישירות ממחשבך האישי וכן מהמסופים הממוחשבים הנמצאים בסמוך למדור שכר הלימוד במכללה.

כיצד ניתן לקבל העתקי קבלות ופירוט תשלומים (דף חשבון) ?
ניתן להפיק במידע האישי שבאתר המכללה ישירות ממחשבך האישי וכן מהמסופים הממוחשבים הנמצאים בסמוך למדור שכר הלימוד במכללה.

למי מודיעים על הפסקת לימודים? ואיך?
למדור תל"מ במכללה על גבי טופס ביטול לימודים.

מתי נערך חישוב 300% שכ"ל לסגירת תואר?
חישוב 300% שכ"ל לסיום תואר נערך בסיום החובות האקדמיים לתואר הראשון.