מעבדת מחקר


מעבדת המחקר

בחוג לפסיכולוגיה במכללה פועלת מעבדת מחקר שמטרתה לטפח את המצוינות בלמידה ובמחקר, תוך דגש על פיתוח עצמאות מחשבתית ואחריות אישית. מעבדת המחקר מהווה מרכז מחקרי המיועד להוראת הסטודנטים בחוג לפסיכולוגיה, למחקרים של אנשי הסגל האקדמי במכללה ולשיתופי פעולה מחקריים עם חוקרים במוסדות אקדמיים אחרים.
במסגרת מעבדת המחקר מתנהלים מחקרים מגוונים ומעניינים כגון: מחקרים הבוחנים את פעילות המוח בהקשר לתפקוד קוגניטיבי, שפתי ורגשי לאורך החיים; מחקרים העוסקים בהיבטים של זיהוי פנים; מחקרים העוסקים בקשר בין איכות שינה וחסך שינה ליכולת קוגניטיבית ועיבוד רגשות; מחקרים העוסקים בזוגיות, ומחקרים העוסקים בהיבטים נוירו-התפתחותיים מינקות.


המעבדה מצוידת במכשור חדשני הכולל מערכת אלקטרו פיזיולוגית (EEG) למדידת פוטנציאלים מעוררים, מערכת למדידת מדדים פיזיולוגים פריפריאליים, שעוני שינה (Actiwatch), מצלמות וידאו, ומערכת מבחנים ממוחשבת להערכת תפקוד והתנהגות, הכוללת בין השאר מדידת זמני תגובה לתצוגות ויזואליות מסוגים שונים.

הסטודנטים בחוג לפסיכולוגיה מתנסים במחקר באופנים שונים. בשנה הראשונה ללימודיהם, הסטודנטים משתתפים בעריכת מחקרים ובכך תורמים לעשייה המחקרית. לצורך זה הוקמה מערכת ממוחשבת, לניהול מחקרים. התנסות ראשונית זו, חופשת בפני הסטודנטים את המחקר מנקודת מבטו של הנבדק המשתתף במחקר. בשנה השנייה והשלישית, הסטודנטים לומדים את תהליך עבודתו של החוקר מראשיתו ועד סופו, החל מהחשיבה הראשונית של הרעיון למחקר, תוך ביצועו בפועל ועד כתיבת הדוח הסופי. כבר בסוף שנת הלימודים הראשונה ובמקביל ללימודים בקורסי המחקר של שנה ב', יכולים סטודנטים לפסיכולוגיה להשתלב כעוזרי מחקר בפרוייקטים שונים המתנהלים במעבדה. עם היום השתלבו סטודנטים רבים מהחוג לפסיכולוגיה בעבודה מחקרית ובמעבדה, כעוזרי מחקר בשכר אן כמלגאים.