סגל אקדמי

ד"ר שירי מדינה

בניין/חדר: בניין 4- 107

שעות משרד: יום ראשון 12:00-14:00

דואר אלקטרוני: shirime@ariel.ac.il

פרופ' רחל ברנדיס

בניין/חדר: בניין 6 קומה 1 חדר 112

שעות משרד: יום שני 12:00-14:00

דואר אלקטרוני: rcibrndi@acad.ash-college.ac.il

ד"ר אסנת בשקין

שעות משרד: יום חמישי 9:00

דואר אלקטרוני: obashkin@gmail.com

ד"ר אור כץ

בניין/חדר: בניין 6 קומה 1 חדר 112

שעות משרד: יום שני 10:00-11:00

דואר אלקטרוני: orcatz@gmail.com

גב' טויק מורן

בניין/חדר: מנהלה, 207 א' (עבו"ס)

שעות משרד: יום שני בשעה 11:30

דואר אלקטרוני: moran.ohayon@mail.huji.ac.il

ד"ר טוביה מלמד

בניין/חדר: בניין מנהלה חדר מרצים

שעות משרד: יום חמישי 13:00-14:00 ( בתאום מראש)

דואר אלקטרוני: TMelamed@ClearWater-UK.com

גב' רותם סער

בניין/חדר: בניין המנהלה חדר 207

שעות משרד: יום רביעי 9:00-10:00- בתאום מראש

דואר אלקטרוני: saarr@post.bgu.ac.il

ד"ר רינת ערמוני - סיון

בניין/חדר: בניין 6 קומה 1 חדר 112

שעות משרד: יום שני 12:00-13:00

דואר אלקטרוני: rinatsivan@gmail.com

טלפון: 08-6789273

ד"ר אהוד קוגוט

בניין/חדר: בניין המנהלה חדר מרצים

שעות משרד: יום ראשון 13:00-14:00 בתיאום מראש

דואר אלקטרוני: ehudkogut@gmail.com

ד"ר קארין קידר - כהן

בניין/חדר: בניין מנהלה חדר מרצים

שעות משרד: יום חמישי 12:00-13:00 בתיאום מראש

דואר אלקטרוני: karinki@gmail.com